, ,
 , , ()   /      
 

 

Zoysia tenuifolia Willd. - .

. 45. Zoysia Willd.

. Z. tenuifolia Willd. - 3. . - ex Thidc in Linnaea 9 (1835) 309. Ilalsoy (1956) 152. Mansfeld (1959).

. . . Mascarene grass; Korean velvet grass.

P . . -. . .

. . , , .; .


^: ZOYSIA TENUIFOLIA WILLD. - .