, ,
 , , ()   /      
 

 

Pourouma CecropifoIia Mart. - , .

. 253. Pourouma Aubl.

. P. CecropifoIia Mart. - . , . - Reise Bras. (1829) 1130; Fl. Bras. IV, I (1853) 123. Bois II (1928) 491.

P . . . . . .

. . .


^: POUROUMA CECROPIFOIIA MART. - , .