, ,
 , , ()   /      
 

, , , . , . . . . . Chlorophycophyta, Phaeophyta Rhodophyta.


^: