, ,
 , , ()   /      
 

(Protobasidiomycetes) . Teliosporomycetidae (Phragmobasi-diomycetida).


^: (PROTOBASIDIOMYCETES)