, ,
 , , ()   /      
 
(), (. ) . , l ()3 ... = 8,1, Fe(OH)3 H = 7,1, pH 4 12 . .


^: