, ,
 , , ()   /      
 

[σφήν (ρ) ; φυλλόν (τ) ] . .


^: