, ,
 , , ()   /      
 

(parasympatholytics), ; ; (., ), .


^: