, ,
 , , ()   /      
 

(vegetative/involuntary nervous system), . .


^: