-
()
-


@Mail.ru .


68.35.49 .

. . 255

276. () . .., .., .., .. // . -- / .-. . . . . .-2017.-N 1(56).-. 40-47.-. .-.: .46. 07-3047.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; NPK; ; ; ; ; ; ;

277. . .., .., .., .., .., .., .., .., .., .. // .-2018.-N 1.-. 26-31.-. .-.: .30-31. 3036.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ;

278. - (Cyperus esculentus L.). .., .. // . / . . . -. .-2017.-. 12.-. 222-229.-. .-.: .228-229. 07-2811.
CYPERUS ESCULENTUS; ; ; ; ; ;

279. . .., .., .. // .-2017.-.24,N 4.-. 878-882.-. .-.: .881-882. 3697.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; -; ;

280. . .., .., .. // . . . . . . . .-2017.-N 2(46).-. 28-37.-. .-.: .35-36. 08-10466.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ;

281. . .., .., .. // .-2017.-.24,N 4.-. 915-921.-. .-.: .920-921. 3697.
; HELIANTHUS TUBEROSUS; ; ; ; ; ; ; ;        

1998-2018 ©