-
()
-


@Mail.ru .

43 24 2020 .


68.35.33

256. [ "-" - , ]. .. // . / . . . - . . . .-, 2019.-. 45-47.-.: .47. 20-400.
; ; ; ; ; ; ;

257. . .., .., .. // . . . .-. ..-, 2019.-N 8.-. 67-75.-. .-.: .74-75. 09-118.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; ; ;

258. . .., .., .. // .-2019.-N 11.-. 22-26.-. .-.: .26. 1174.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; ; ; ; ;

259. SSR- . .., .., .., .., .., .. // .-2019.-N 11.-. 36-39.-. .-.: .39. 1174.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; - ; ; SSR; ; PCR; ; ; ;

260. Pseudomonas, . .., .. // .-2019.-N 11.-. 28-31.-. .-.: .30-31. 1174.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; PSEUDOMONAS; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

261. . .. // .-2019.-N 11.-. 32-35.-. .-.: .35. 1174.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; ; ; ;        

1998-2020 ©