-
()
-


@Mail.ru .

70 26 2022 .


68.35.33

682. . E.B., .., .. // . . . . -. .-2022.-. 15, . 1(72).-. 223-233.-. .-.: .232-233. 01-452.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

683. . B.., .., C.., .. // . .-2020.-N 3.-. 26-28.-. .-.: .28. 1767.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; ; ; ; ;

684. . .., .. // . .-2021.-N 7.-. 24-26.-. .-.: .26. 1767.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; ;

685. - . A.A., .., E.A., .., .. // .-2022.-N 2.-. 33-37.-. .-.: .36-37. 3691.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; IN VITRO; -; ; SSR; ; ; PCR;

686. . .., .., .., .., .., .. // . .-2022.-N 1.-. 110-113.-. .-.: .113. 1784.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; MELOIDOGYNE; ; - ; ; ; ; PCR; ;

687. . .., .. // . .-2021.-N 7.-. 18-22.-. .-.: .21-22. 1767.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; IN VITRO; ; ; ; ; ; ; ; ;

688. . .. // . .-2020.-N 3.-. 16-20.-. .-.: .20. 1767.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ;

689. (Beta vulgaris L.) [ ]. .., .., .., .., .. // .-2021.-.25,N 4.-. 394-400.-. .-.: .399-400. 3632.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; IN VITRO; ; ; ; ; -; ; ;

690. [ ]. .., .. // . .-2020.-N 3.-. 12-15.-. .-.: .15. 1767.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ;

691. . .., .., H.A. // . .-2020.-N 3.-. 21-25.-. .-.: .25. 1767.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; NPK; ; ; ; ; ; ;        

1998-2022 ©