-
()
-


@Mail.ru .

03 18 2020 .


68.35.49 .

. . 360

415. [ ]. .., .. // . .-2018.-N 3.-. 15-19.-. .-.: .19. 3175.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; - ; ; ; ; ; ; ; ; ;

416. - . .., .., .., .. // .-2018.-N 10.-. 49-56.-. .-.: .54-55. 3688.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; - ; ; ; ; ;

417. []. .., .., .. // . .-2018.-N 11-12.-. 56-58.-. .-.: .58. 1784.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ;

418. : . .., .., .. // .-2019.-N 8.-. 10-13.-. .-.: .13. 1766.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ; ;

419. [ - .]. .., .., .., .. // . . / .-2019.-N 5.-. 20-22. 3206.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ;

420. [ , ]. .., .., .. // .-2018.-N 3.-. 29-34.-. .-.: .32-33. 3649.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; NPK; ; ; ; ; ;

421. : ? [ , , , -]. .., .., .., .. // , .-2018.-N 5.-. 48-52. 3699.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ; -; ; ; ;

422. [ ]. ., .. // .-2019.-N 3.-. 17-21.-. .-.: .21. 3576.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ; ;

423. . .. // . .-2018.-N 1.-. 24-26.-. .-.: .26. 3175.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; - ; ; ;

424. . .., .., .., .. // .-2019.-N 8.-. 30-32.-. .-.: .32. 1766.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; PHYTOPHTHORA INFESTANS; ; ; ; ;

425. [ ., ]. .. // . . / .-2019.-N 5.-. 18-19. 3206.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ;

426. . .. // .-2018.-N 10.-. 113-119.-. .-.: .118. 3688.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ; ; ;

427. , . .., .., .., .. // .-2019.-N 8.-. 27-28.-. .-.: .28. 1766.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ; ; - ; ;

428. . .., .. // . .-2018.-N 3.-. 28-31.-. .-.: .31. 3175.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ; ; ; NPK; ; ; ; ; ; ;        

1998-2020 ©