-
()
-


@Mail.ru .


68.35.49 .

346. [ ]. ., . // . .-2016.-N 5.-. 31-32. 3500.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; - ;

347. - . .. // . . . . -. .-2016.-N 7(141).-. 21-25.-. .-.: .24-25. 05-2519.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; -; ; ; ; ;

348. - . ...-: . .-. - (.) . . . , 2017.-49, [1] .-.: . 48-49 . .- ISBN 978-5-4345-0417-1. 17-4860
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ;

349. . ., ., . // . . , / . - . . . . . -.-2016.-. 177, . 4.-. 122-129.-. .-.: .129. 389412.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ;

350. [ ]. .., .. // .-. . / . .-, 2016.-. 51-55.-.: .55. 16-9204.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ; ;

351. (Phytophthora infestans) . A.., .., .., .. // .-2016.-N 4.-. 61-63.-. .-.: .63. 3549.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; PHYTOPHTHORA INFESTANS; ; ;

352. Solanum tuberosum L. . .., .. // . . , / . - . . . . . -.-2016.-. 177, . 4.-. 114-121.-. .-.: .120-121. 389412.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ; PHYTOPHTHORA INFESTANS; ; ; -        

1998-2018 ©