-
()
-


@Mail.ru .

34 31 2019 .


68.35.55

. . 43

354. . .., .., .., .. // .-2017.-N 3.-. 12-15.-. .-.: .15. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ;

355. . .., .., .. // .-2017.-N 3.-. 29-33.-. .-.: .32-33. 3119.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; -; ; ; ; ;

356. - . .. // .-2017.-N 3.-. 23-25.-. .-.: .25. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

357. . .. // .-2017.-N 3.-. 43-46.-. .-.: .45. 3119.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ;

358. " "" ". .., .. // .-2017.-N 3.-. 3-6.-. . 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ;

359. . .., .., .. // .-2018.-N 4.-. 30-33.-. .-.: .32-33. 3593.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ;

360. . .., .., .. // .-2017.-N 3.-. 18-22.-. .-.: .22. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; - ; ; ;

361. [ ]. .. // .-2017.-N 3.-. 29-31.-. .-.: .30-31. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ;

362. . .., X.., .., .. // .-2018.-.25,N 3.-. 444-447.-. .-.: .446-447. 3697.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ;

363. in vitro . .., .. // .-2017.-N 3.-. 6-9.-. .-.: .8-9. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; IN VITRO; ; ; ;

364. in vitro [ ]. .., .., .., .. // . . .-. ..-2018.-N 5.-. 43-54.-. .-.: .51-52. 1659.
; VITIS VINIFERA; ; ; IN VITRO; ; ; ; ; ; ;
. - 1/2 : , . . (). ( ) . , - . (-) - , , ; . , . ( /), . : 0,2; 1,5; 1,5+ 0,5; 0,4+ 0,5; 1,5+ 0,5; 2,0+ 0,5. : 0,2 + 0,5; 0,1+ 0,5; 0,2+ 0,5; 0,4+ 0,5; 0,5+ 0,5.

365. : / . . . . ". .-. - . . . " ( ); [ . . . . ]. . 8/ ..-: , 2018.-133 .: ., .-. . 15-13295 .8
; VITIS VINIFERA; ; ;

366. : , , . .., .., .., .. // .-2017.-N 3.-. 4-8.-. .-.: .7. 3119.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ;

367. . .., .., .. // .-2019.-N 1.-. 45-49.-. .-.: .48-49. 3036.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ;

368. . .., .., .. // .-2017.-N 3.-. 39-42.-. .-.: .41. 3119.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

369. VCR-3 . .., .., .. // .-2017.-N 3.-. 16-17.-. .-.: .17. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; - ; ;

370. . .. // .-2017.-N 3.-. 9-11.-. .-.: .11. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

371. [ ]. .., .., .., .. // .-2017.-N 3.-. 34-38.-. .-.: .37. 3119.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ;

372. , . .., .., .., .. // .-2017.-N 3.-. 25-28.-. .-.: .28. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ;        

1998-2019 ©