-
()
-


@Mail.ru .

27 13 2019 .


68.35.49 .

. . 351

286. . .., .., .. // . . . . -.-, 2018.-N 4.-. 35-38.-. .-.: .37-38. 05-13723.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ; ; ;

287. . .., .. // .-2018.-N 12.-. 34-35.-. .-.: .35. 3036.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ;

288. [ ]. .. // . : / . . .-. ..-, 2018.-. 2.-. 131-135.-.: .134-135. 18-8891.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ; ;

289. [ ]. ., .., . // .-2018.-.1,N 1.-. 31-39.-. .-.: .38-39. 3757.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; -; ; ; ; ;

290. . .., .., .., .., .. // . .-2018.-N 9.-. 9-11.-. .-.: .11. 3252.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ;

291. . .., .. // . .-. / . . - . . . . .-2016.-N 7(170).-. 13-22.-. .-.: .21-22. 16-10378.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; - ; ;

292. - . E.., .., .., .. // .-2018.-N 12.-. 47-49.-. .-.: .49. 3036.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ; PCR; -;

293. [ .]. .. // . . : / .-. . . -.-, 2018.-. 245-249.-.: .248-249. 19-1670.
; ; ; ; - ;

294. , , . .., .. // . . / . . . -. . , . ..-2018.-N 5(69).-. 11-14.-. .-.: .14. 16-1277.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ; ; ;

295. . .., .. // . . / . . . -. . , . ..-2018.-N 4(68).-. 13-21.-. .-.: .19-21. 16-1277.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;        

1998-2019 ©