-
()
-


@Mail.ru .

48 07 2019 .


68.35.55

440. . .., .., .., .. // . .-. / . . - . . . . .-2018.-N 15(178).-. 16-25.-. .-.: .24-25. 16-10378.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ;

441. - . .., .. // .-. . . .-2018.-.53,N 3.-. 616-623.-. .-.: .621-623. 2660.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; -; ;

442. - . .. // .-. .-2019.-N 8.-. 58-67.-. .-.: .67. 1846.
; ; ; ; ; ; ; ; ;
. " "

443. . .., .. // / . .-. - .-, 2019.-. 56.-. 40-44.-. .-.: .44. 95-1497.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; - ;

444. . .., .. // .-. - . . . / . . .-. - . -.--- ; , 2017.-. 127-134.-. .-.: .133-134. 19-246.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; - ;        

1998-2019 ©