-
()
-
@Mail.ru .


68.37.29

. . 506, 818

458. [ ]. .., .. // . : . . . / - . - . , .-. . . -.--, 2015.-. 1.-. 32-34.-.: .34. 15-11986.
; SOLANUM TUBEROSUM; -; LEPTINOTARSA DECEMLINEATA; ; ; ();

459. - [, ]. .. // XXI.-2014.-N 1-3.-. 27-28.-. .-.: .28. 3243.
-; ; ; ; ; ; ; ;

460. Perillus bioculatus [ . ]. .., .., .., .., .. // XXI.-2014.-N 4-6.-. 26-28.-. .-.: .28. 3243.
LEPTINOTARSA DECEMLINEATA; ; ; ; ; PERILLUS BIOCULATUS; ; ; ; ; ; PCR; RAPD; ; ;

461. [ ]. .. // . . . .-. ..-2015.-N 1.-. 26-35.-. .-.: .35. 32600.
; CUCUMIS SATIVUS; ; ; -; ; ; ; ;

462. - (Coleoptera, Chrysomeloidea, Curculionoidea) . .. // .-2016.-.95,N 9.-. 1053-1065.-. .-.: .1064-1065. 757.
-; CHRYSOMELIDAE; CURCULIONIDAE; ; ; ; ; ;

463. [ Bradysia odoriphaga (Diptera: Sciaridae). ]. Li Na, Fan Fan, Han Hui, Pei Xiao-Ya, Liu Shun, Wei Guo-Shu Effects of LED lights at different wavelengths on the reproductive behaviors of Bradysia odoriphaga (Diptera: Sciaridae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 5.-P. 546-551.-.-. .-Bibliogr.: p.550-551. 25193.
BRADYSIA ODORIPHAGA; ; ; ; ; ;

464. [ , , (Calliptamus italicus). . ]. Wang Dong-Mei, Li Shuang, Zhang Yong-Jun, Roman Jashenko, Ji Rong Response of the discontinuous gas exchange cycle (DGC) duration in Calliptamus italicus (Orthoptera: Acrididae) to high temperature stress // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 5.-P. 516-522.-.-. .-Bibliogr.: p.522. 25193.
CALLIPTAMUS ITALICUS; ; -; ; ;

465. [ , , , , , . Melanotus caudex (Coleoptera: Elateridae). ]. Liu Dan-Dan, Chen Ai-Duan, Li Ke-Bin, Yin Jiao, Zhang Shuai, Cao Ya-Zhong Effects of starvation stress on the physiological characteristics of Melanotus caudex (Coleoptera: Elateridae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 5.-P. 509-515.-.-. .-Bibliogr.: p.514-515. 25193.
MELANOTUS; -; ; ; ; ; ;

466. Arianta arbustorum L. I [ ]. .., .., .. // .-2016.-.14,N 2.-. 19-27.-. .-.: .26-27. 3475.
; GASTROPODA; ; ; ; ; ; ;

467. [ -]. .. // .-2016.-.52,N 7.-. 804-809.-. .-.: .808-809. 2653.
-; ; ; ; ;

468. [Haplothrips tritici]. .., .., .. // XXI.-2014.-N 4-6.-. 24-26.-. .-.: .25-26. 3243.
; TRITICUM; ; -; HAPLOTHRIPS TRITICI; ; ; ;

469. [Tetranychus atlanticus]. .., .., .., .. // . . . / . .-. - . . .-2015.-. 46.-. 468-474.-. .-.: .472-473. 71-647.
; FRAGARIA ANANASSA; ; TETRANYCHUS TURKESTANI; ; ; ; ;

470. [ - Euseius utilis Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae). ]. Guo Jian-Han, Meng Rui-Xia, Zhang Dong-Xu, Yin Yun-Fei, Jia Yong-Hong, Liu Wen-Ming Intraguild predation and cannibalism in the phytoseiid mites Euseius utilis and Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 5.-P. 560-567.-.-. .-Bibliogr.: p.566-567. 25193.
PHYTOSEIIDAE; ; ; ; ;

471. [ - PxPGRP-SA (Plutella xylostella). ]. Zheng Zhi-Hua, Xu Xiao-Xia, Yu Jing, Gao Yan-Fu, Zhang Yu-Qing, Ouyang Li-Na, Jin Feng-Liang A peptidoglycan recognition protein (PxPGRP-SA) regulating the expression of antimicrobial peptides in Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 5.-P. 489-499.-.-. .-Bibliogr.: p.498-499. 25193.
PLUTELLA XYLOSTELLA; ; ; ;

472. Tetranychus urticae Koch (Acariformes: Tetranychidae) . .., .. // .-2016.-N 3.-. 81-90.-. .-.: .87-90. 2627.
; TETRANYCHUS URTICAE; ; ; ;

473. []. .., .. // . : . . . / - . - . , .-. . . -.--, 2015.-. 1.-. 126-128.-.: .128. 15-11986.
; RIBES NIGRUM; -; TORTRICIDAE; ; ; ; -

474. Harmonia axyridis (Pall.) (Coleoptera, Coccinellidae). .., .., .., .., .. // .-2016.-.14,N 2.-. 39-42.-. .-.: .42. 3475.
HARMONIA AXYRIDIS; ; ; ; ; ; ;

475. , , , , . .., .., .. // .-2016.-N 3.-. 65-68.-. .-.: .68. 2627.
; ; ; ; ; ; ;

476. - p. Agriotes [ ]. .., .. // XXI.-2014.-N 1-3.-. 29-31.-. .-.: .31. 3243.
; BETA VULGARIS; ; ZEA MAYS; -; AGRIOTES; ; ; ; ; ; ; ;

477. [ (Vitex negundo) (Aphis gossypii). ]. Jiang En-Shun, Zhu Guo-Dong, Wang Jiang-Yong Biological effectiveness of extracts from Vitex negundo against Aphis gossypii (Homoptera: Aphididae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 5.-P. 538-545.-.-. .-Bibliogr.: p.544-545. 25193.
APHIS GOSSYPII; ; ; ; ; VITEX; ; ;

478. [ . ()]. Liu Hai-Jing, Duan Li-Qing, Li Hai-Ping, Feng Shu-Jun, Zhang Bo-Bo Chlorogenic acid enhances the virulence of Lymantria dispar necleopolyhydrovirus (LdNPV) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 5.-P. 568-572.-.-. .-Bibliogr.: p.571-572. 25193.
LYMANTRIA DISPAR; ; ; ; ; ;

479. ?. .. // . : . . . / - . - . , .-. . . -.--, 2015.-. 1.-. 24-28.-.: .28. 15-11986.
-; ; ;

480. p. Oulema [ , , . Oulema . ()]. .., .. // i . . i. . . .-2015.-N 2.-. 70-75.-. .-.: .74. 1637.
; ; ; -; OULEMA; ; ; ; ;

481. - EF1a - [ ]. .., .. // . . / - . . .-, 2015.-. 19.-. 100-109.-. .-.: .109. 09-3756.
-; APHIDOIDEA; ; ; PCR; RFLP; ; ;

482. , [ -. - .]. .., .., .., .. // XXI.-2014.-N 4-6.-. 30-32.-. .-.: .32. 3243.
; ; ; ; ; ; ; ;

483. [ ]. .., .. // .-2015.-N 2.-. 47-51. 3553.
; ; ; TETRANYCHUS URTICAE; ; ; ; ; ; ;

484. Pieris rapae L. . napi L. (Lepidoptera: Pieridae) . .., .. // .-2016.-N 3.-. 229-235.-.: .234-235. 2716.
PIERIS RAPAE; PIERIS NAPI; ; ; ; ; ;

485. (Eurygaster integriceps Put.). .. // . / . . . -. .-2015.-N 6(57).-. 48-54.-. ; . . ., .-.: .54. 07-5612.
; TRITICUM; ; -; EURYGASTER INTEGRICEPS; ; ; ; ;

486. . .., .. // . : . . . / - . - . , .-. . . -.--, 2015.-. 1.-. 122-125.-.: .125. 15-11986.
; TRITICUM; ; -; EURYGASTER INTEGRICEPS; ; ;

487. . .., .., .. // .-2016.-N 3.-. 69-80.-. .-.: .78-80. 2627.
-; ; ; ; ; ;        

1998-2017 ©