-
()
-


@Mail.ru .

55 22 2022 .


68.35.33

. . 16

307. . .., .. // .-2021.-N 1.-. 28-32.-. .-.: .32. 1174.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ;

308. . O.., .., .. // .-2020.-N 10.-. 36-39.-. .-.: .39. 1174.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; ; ;

309. . .., .., .. // .-2020.-N 10.-. 20-24.-. .-.: .24. 1174.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; NPK; ; ; ; ;

310. . .., .., .., .., .. // .-2020.-N 9.-. 46-49.-. .-.: .49. 1174.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; ; ;

311. 1 [ ]. .., .., .., .., .., .., .. // .-2020.-.36,N 6.-. 49-54.-. .-.: .53. 3009.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; ; ; -; ; PCR;

312. - . .., .. // .-2020.-N 10.-. 26-31.-. .-.: .30-31. 1174.
; ; ; ; ;

313. in vitro . .., .., .. // .-2020.-N 9.-. 50-52.-. .-.: .52. 1174.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; IN VITRO; ; ; ; ; ;

314. . B.., .., .., .. // . .-2021.-N 5.-. 18-21.-. .-.: .21. 1767.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; ; ; ; ;

315. " ". .. // .-2020.-N 9.-. 34-39.-. .-.: .39. 1174.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; ; ;

316. . .., .. // . .-2021.-N 5.-. 22-26.-. .-.: .26. 1767.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ;

317. . .. // .-2020.-N 9.-. 40-41.-. .-.: .41. 1174.
; BETA VULGARIS VAR SACCHARIFERA; ; ; ; ; ;

318. . . 3. - . .., .., .., .. // .-2021.-N 1.-. 36-45.-. .-.: .45. 1174.
; ; ; ; ; ; ; ; ;        

1998-2021 ©