-
()
-


@Mail.ru .


68.35.49 .

233. . .., .. // .-2018.-N 1.-. 24-26.-. .-.: .26. 3695.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ;

234. . .., .., .. // .-2017.-N 3.-. 84-88.-. .-.: .88. 3706.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; NPK; ; ; ;

235. . .., .. // .-2017.-N 3.-. 77-83.-. .-.: .83. 3706.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ;

236. . .., .., .. // .-2016.-N 3.-. 130-136.-. .-.: .136. 3706.
; ; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ;

237. . .., .., .., .. // .-. / . .-. - . -.-, 2017.-. 1.-. 216-223.-.: .222-223. 18-2483.
; HELIANTHUS TUBEROSUS; ; ; ; ; ; ;

238. . .., .., .. // .-2017.-N 3.-. 57-63.-. .-.: .62-63. 3706.
; SOLANUM TUBEROSUM; ; ; ; ; ; ; ;        

1998-2018 ©