-
()
-


@Mail.ru .

22 30 2020 .


68.35.55

. . 123, 647

774. . .., .., .. // .-2019.-N 3.-. 217-222.-. .-.: .221-222. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ; - ; ; ;

775. , - . .., .., .., .., .. // .-2019.-N 3.-. 204-210.-. .-.: .209-210. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

776. [ ]. .., .., .., .. // .-2019.-N 3.-. 198-203.-. .-.: .202-203. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ;

777. . ., .., .. // .-2019.-N 4.-. 299-301.-. .-.: .301. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ;

778. - - ( ). .., .., .., .. // .-2019.-N 4.-. 333-337.-. .-.: .336-337. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; - ; ; ; ;

779. . .. // .-2019.-N 3.-. 38-41.-. .-.: .40-41. 3593.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; - ; ;

780. [ , , -101 ]. .., .., .. // .-2019.-N 3.-. 240-244.-. .-.: .243-244. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

781. . .., .., .., .., .. // .-2019.-N 3.-. 186-190.-. .-.: .189-190. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; -; ; ; ; ; ;

782. . .. // .-2019.-N 4.-. 282-288.-. .-.: .286-288. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; - ;

783. Vitis vinifera []. L..., .., .., .., .. // .-2019.-N 3.-. 191-197.-. .-.: .196-197. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; SSR; ; -; ;

784. "" SSR . .., .., .., .., .. // .-2019.-N 4.-. 289-293.-. .-.: .292-293. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; SSR; -; ; PCR; ;

785. [ , , -]. .. // .-2019.-N 4.-. 312-316.-. .-.: .316. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

786. VvMybAl []. .., .., .., .., .., .. // .-2019.-N 4.-. 294-298.-. .-.: .297-298. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

787. ʸ . .., .., .., .. // .-2019.-N 3.-. 223-228.-. .-.: .227-228. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

788. . .., .., .., .., .., .. // .-2019.-N 4.-. 363-367.-. .-.: .366-367. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ;

789. . .. // .-2019.-N 4.-. 302-306.-. .-.: .305-306. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

790. . .., .., .. // .-2019.-N 3.-. 235-239.-. .-.: .238-239. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ;

791. . .., .., .. // .-2019.-N 10.-. 17-22.-. .-.: .21-22. 3576.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ;

792. . . .. // : , ..-2019.-N 10.-. 38-50.-. .-.: .50. 1434.
; ; ; ; ; ;

793. . .., .., .., .. // .-2019.-N 3.-. 229-234.-. .-.: .223-234. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ;

794. " - - - ", . .., .., .., .. // .-2019.-N 3.-. 250-255.-. .-.: .254-255. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; - ; ; ;

795. - . .., .. // .-2019.-N 4.-. 307-311.-. .-.: .311. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

796. . .., .., .. // .-2019.-N 3.-. 272-276.-. .-.: .275-276. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

797. Vitis vinifera orientalis Negr [ ]. .., .. // .-2019.-N 3.-. 211-216.-. .-.: .215-216. 3709.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; -; ; ;        

1998-2020 ©