-
()
-
@Mail.ru .


68.37.29

255. [ Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) . ()]. Yin Xian-Hui, Wu Qing-Jun, Zhang You-Jun, Long You-Hua, Wu Xiao-Mao, Li Rong-Yu, Li Ming, Zhao Zan-Wei, Wang Ying Expression of nicotinic acetylcholine receptor gene in Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) after long-term exposure to low concentration of spinosad // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 11.-P. 1182-1188.-.-. .-Bibliogr.: p.1187-1188. 25193.
PLUTELLA XYLOSTELLA; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

256. . .., .., .., .., .., ...-: .-140, [1] .: ., .-.: . 123-130 (86 .).- ISBN 978-5-904533-28-1. 17-4508
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

257. [ Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae) Bt- . ()]. Yang Ya-Jun, Li Xiang-Dong, Xu Hong-Xing, Zheng Xu-Song, Lu Zhong-Xian Nitrogen fertilizer promotes the resurgence of Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae) induced by deltamethrin on Bt rice and non-Bt rice lines // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 11.-P. 1263-1271.-.-. .-Bibliogr.: p.1269-1271. 25193.
; ORYZA SATIVA; ; BT-; -; NILAPARVATA LUGENS; ; ; ; ;
. " "

258. : [ ]/ - ; ..-: " ", 2017.-111, [1] .: ., .-.: . 105-108 (35 .).- ISBN 978-5-9909681-1-0. 17-4261
- ; ; ; ; ; ;

259. () . . // . . . . / . . .-. . . . . .--, 2015.-. 194-197.-. .-.: .197. 15-9862.
; TRITICUM; ; -; ; ;

260. [ (Bemisia tabaci) . ()]. Yang Ni-Na, Zhang You-Jun, Yang Xin, Huang Da-Ye, Long Tong, Wan Peng Differential expression of the detoxification enzyme genes in different developmental stages of the whitefly, Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 11.-P. 1166-1173.-.-. .-Bibliogr.: p.1172-1173. 25193.
BEMISIA TABACI; ; ; ; ; ; ;

261. [ ( -9) Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae). ]. Yuan Guo-Rui, Yang Wen-Jia, Xu Kang-Kang, Wang Jin-Jun Identification and expression profiling of nicotinic acetylcholine receptor alpha9 subunit gene in Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 11.-P. 1189-1198.-.-. .-Bibliogr.: p.1196-1198. 25193.
BACTROCERA DORSALIS; ; ; ; ;

262. [ (Sitobion avenae) - (Rhopalosiphum padi) -. ()]. Lu Yan-Hui, Gao Xi-Wu Inhibiting effects of common insecticides on carboxylesterase activity in Sitobion avenae and Rhopalosiphum padi (Hemiptera: Aphididae) and their synergism to beta-cypermethrin // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 11.-P. 1151-1158.-.-. .-Bibliogr.: p.1157-1158. 25193.
SITOBION AVENAE; RHOPALOSIPHUM PADI; ; ; -; ; ; ; ; ; ;

263. [ (Tetranychus urticae) ]. Liu Yi-Cong, Wang Ling, Zhang You-Jun, Xie Wen, Wu Qing-Jun, Wang Shao-Li Abamectin resistance and expression of resistance-related genes in field populations of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) in China // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 11.-P. 1199-1205.-.-. .-Bibliogr.: p.1204-1205. 25193.
TETRANYCHUS URTICAE; ; ; ; ;

264. [ in vivo 7--O- Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae). ]. Li Yang, Shi Xue-Yan, Gao Xi-Wu In vivo effects of piperonyl butoxide on the activities of 7-ethoxycoumarin-O-deethylase and carboxylesterase in larval Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 11.-P. 1159-1165.-.-. .-Bibliogr.: p.1164-1165. 25193.
CHILO SUPPRESSALIS; ; ; ; ; P-450;

265. [, 2 - Apolygus lucorum (Hemiptera: Miridae). ]. Zuo Kai-Ran, Kang Zhao-Kui, Yang Yi-Hua, Wu Yi-Dong, Wu Shu-Wen Cloning, sequence analysis and expression levels of the acetylcholinesterase-2 gene in the chlorpyrifos-resistant and susceptible strains of Apolygus lucorum (Hemiptera: Miridae) // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 11.-P. 1174-1181.-.-. .-Bibliogr.: p.1180-1181. 25193.
APOLYGUS LUCORUM; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

266. [ Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae) . , ]. Li Rong-Yu, Li Ming, Wu Xiao-Mao, Hu An-Long, Yang Fan, Xu Xue-Ung, Han Jing-Bo, Hu Xian-Feng, Yin Xian-Hui Dynamic changes of resistance to conventional insecticides in the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae) in the main rice growing regions in Guizhou Province, southwestern China // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 11.-P. 1232-1237.-.-. .-Bibliogr.: p.1236-1237. 25193.
; ORYZA SATIVA; -; NILAPARVATA LUGENS; ; ; ; ;

267. [ Aphis gossypii (Hemiptera: Aphidiidae) ]. Cui Li, Zhang Jing, Qi Hao-Liang, Wang Qin-Qin, Lu Yan-Hui, Rui Chang-Hui Monitoring and mechanisms of imidacloprid resistance in Aphis gossypii (Hemiptera: Aphidiidae) in the main cotton production areas of China // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 11.-P. 1246-1253.-.-. .-Bibliogr.: p.1252-1253. 25193.
; GOSSYPIUM HIRSUTUM; -; APHIS GOSSYPII; ; ; ; ;

268. [ - ]. Zhang Shuai, Ma Yan, Min Hong, Yu Xiao-Qing, Li Na, Rui Chang-Hui, Gao Xi-Wu Insecticide resistance monitoring and management demonstration of major insect pests in the main cotton-growing areas of northern China // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 11.-P. 1238-1245.-.-. .-Bibliogr.: p.1245. 25193.
; GOSSYPIUM HIRSUTUM; -; ; ; ; ;
. " "

269. [ Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae) . , ]. Zhang Xiao-Lei, Liao Xun, Mao Kai-Kai, Wan Hu, Lu Peng, Li Jian-Hong Resistance monitoring of the field populations of the brown planthopper, Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae) to common insecticides in rice production areas of Hubei Province, central China // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 11.-P. 1222-1231.-.-. .-Bibliogr.: p.1229-1231. 25193.
; ORYZA SATIVA; -; NILAPARVATA LUGENS; ; ; ;
. " "

270. [ Sogatella furcifera (Hemiptera: Delphacidae) . , ]. Zhang Xiao-Lei, Liao Xun, Mao Kai-Kai, Li Jian-Hong, Wan Hu Insecticide resistance monitoring in field populations of the white-back planthopper, Sogatella furcifera (Hemiptera: Delphacidae) in rice production areas of Hubei Province, central China // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 11.-P. 1213-1221.-.-. .-Bibliogr.: p.1220-1221. 25193.
; ORYZA SATIVA; -; SOGATELLA FURCIFERA; ; ; ; ;
. " "

271. [ Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) 5 . , , ]. Liu Jia, Zhou Yong, Zhu Hang, Ma Hai-Hao, Deng Xi-Le, Zhou Xiao-Mao, Bai Lian-Yang Monitoring of insecticide resistance in Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) and the effect of indoxacarb on its detoxification enzymes // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 11.-P. 1254-1262.-.-. .-Bibliogr.: p.1261-1262. 25193.
; -; SPODOPTERA LITURA; ; ; ; ; ;

272. [ Sitobion avenae Rhopalosiphum padi , -, , , , . , ]. Yu Xiao-Qing, Zhang Shuai, Song Shu-E, Zhu Qing-Rong, Xie Chuan-Feng, Ji Jian, Gao Xi-Wu Resistance of wheat aphids to six insecticides and assessment of their field efficacy // Acta entomol. sinica.-2016.-Vol.59,N 11.-P. 1206-1212.-.-. .-Bibliogr.: p.1211-1212. 25193.
; ; SITOBION AVENAE; RHOPALOSIPHUM PADI; ; ; ; -; ; ; ; ; ;

273. - (Coleoptera, Coccinellidae) RAPD-. .., .., .. // .-2015.-N 5.-. 29-33.-. .-.: .32-33. 3676.
COCCINELLIDAE; ; ; ; PCR; RAPD; ;

274. [ - ]. .., .., .. // .-. . / . .-. - . -.-, 2014.-. 130-133.-.: .133. 15-13809.
; TRITICUM; ; ; HORDEUM VULGARE; -; ; ; ; ;        

1998-2017 ©