-
()
-
@Mail.ru .


68.35.55

. . 668

374. - . ., ., . // .-2015.-N 2.-. 33-36.-. .-.: .35-36. 3119.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; PCR; SSR; ; ; ;

375. , . .., .. // .-2015.-N 2.-. 40-44.-. .-.: .43-44. 3119.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ;

376. [ ]. .., .., .., .. // .-2015.-N 2.-. 52-55.-. .-.: .55. 3119.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ;

377. . .., .., .. // .-2015.-N 2.-. 37-39.-. .-.: .38. 3119.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; SSR; PCR;

378. . .., .., .. // .-2015.-N 2.-. 171-174.-. .-.: .174. 3642.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

379. , . .. // .-2016.-N 1 .2.-. 159-162.-. .-.: .162. 3675.
; ; ; ; ; ; ; ; ;

380. . B. // .-2016.-N 1 .2.-. 8-14.-. .-.: .14. 3675.
; VITIS VINIFERA; ; ;        

1998-2016 ©