-
()
-
@Mail.ru .


68.37.31

. . 307, 308, 315

322. [ (Puccinia striiformis f. sp. tritici) . . ()]. Zhang Bo, Huang Jin, Jia Qiuzhen, Cao Shiqin, Sun Zhenyu, Jin Shelin Analysis of population genetic structure of Puccinia striiformis f. sp. tritici from central Gansu and the surrounding areas // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 3.-P. 334-339.-.-. .-Bibliogr.: p.338-339. 32678.
; TRITICUM; ; PUCCINIA STRIIFORMIS; ; ; ;

323. : . ., . // .-2015.-N 3.-. 20-23. 3579.
; LYCOPERSICON ESCULENTUM; ; ; ; ;

324. VDR5M VDR5K . .., .., .. // . / . . . -. .-2014.-. 9.-. 68-72.-. .-.: .71-72. 07-2811.
; TRITICUM; ; ; ; ; COCHLIOBOLUS SATIVUS; ; ; -; ; ;

325. [ , . ()]. Zhang Wenjuan, Qi Haoliang, Ren Yupeng, Mu Wei, Liu Feng Effects of formulations, irrigation volumes and loose degree of soils to the distribution of emamectin benzoate in soils on root-knot nematode Meloidogyne spp // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 3.-P. 440-446.-.-. .-Bibliogr.: p.445-446. 32678.
; ; MELOIDOGYNE; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

326. [ Phytophthora sojae, . ()]. Suo Bing, Cui Renfang, Tian Miao, Wen Jingzhi Effects of soil environment on activation of oospores of Phytophthora sojae // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 3.-P. 370-375.-.-. .-Bibliogr.: p.374-375. 32678.
; GLYCINE MAX; ; PHYTOPHTHORA SOJAE; ; ; ; ; - ;

327. [ Ralstonia solanacearum (Glomus mosseae) , . ()]. Guo Tao, Liu Xianliang, Shen Hong The effect of transfer between roots of different tobacco plants through common arbuscular mycorrhiza networks on enzyme activities related to disease resistance // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 3.-P. 390-395.-.-. .-Bibliogr.: p.394-395. 32678.
; NICOTIANA TABACUM; ; RALSTONIA SOLANACEARUM; ; ; ; - ; ; GLOMUS; ; ;

328. [ in vitro (Ralstonia solanacearum) (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) ]. Zhang Bin, Qiao Junqing, Liang Xuejie, Liu Youzhou, Chen Zhiyi Evaluation of antagonistic bacteria against Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici and Ralstonia solanacearum // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 3.-P. 353-361.-.-. .-Bibliogr.: p.360-361. 32678.
; LYCOPERSICON ESCULENTUM; ; ; RALSTONIA SOLANACEARUM; ; ; FUSARIUM OXYSPORUM F SP LYCOPERSICI; ; ; -; ; ; ;

329. [ (Colletotrichum gloeosporioides) , ]. Zhu Yingzhi, Liao Wangjiao, Zou Dongxia, Wu Yaojun, Deng Yan Identification and biological characteristics of the pathogen from Camellia oleifera anthracnose in Guangxi // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 3.-P. 382-389.-.-. .-Bibliogr.: p.388-389. 32678.
; CAMELLIA OLEIFERA; ; ; GLOMERELLA CINGULATA; ; ; ;

330. [ Ascochyta rabiei ( ) .-. ]. Stanoeva Y. Pathogenic Variation of Ascochyta rabiei in North-East Bulgaria // . .-2015.-Vol.52,N 4.-P. 65-68.-.-. .-Bibliogr.: p.68. 25719.
; CICER ARIETINUM; ; ASCOCHYTA RABIEI; ; ; ;

331. [ (LAMP) Pantoea stewartii subsp. stewartii, . ()]. Feng Liping, Ni Xin, Wu Xinghai, Lun Caizhi, Wu Cuiping Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) for detection of Pantoea stewartii subsp. stewartii // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 3.-P. 347-352.-.-. .-Bibliogr.: p.351-352. 32678.
; ZEA MAYS; ; ; ERWINIA STEWARTII; PANTOEA; ; ; ;

332. [ RT-PCR 3 (Grapevine rupestris stem pitting-associated virus, Grapevine fleck virus, Grapevine virus A) - ]. Liang Qiaoling, Qian Yike, Zhang Na, Lu Ping, Liu Xubin RT-PCR detection and sequence analysis on three grapevine viruses from Xinjiang Uyghur Autonomous Region // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 3.-P. 376-381.-.-. .-Bibliogr.: p.380-381. 32678.
; VITIS VINIFERA; ; ; A- ; ; ; RT-PCR; ;

333. [ Bacillus subtilis Fusarium graminearum. ()]. Bi Qiuyan, Ma Zhiqiang, Han Xiuying, Zhang Xiaofeng Preliminary exploration of the synergistic mechanism of Bacillus subtilis combined with epoxiconazole against Fusarium graminearum // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 3.-P. 404-409.-.-. .-Bibliogr.: p.408-409. 32678.
GIBBERELLA ZEAE; ; ; ; ; -; BACILLUS SUBTILIS; ; ; ; ;

334. [ Cercospora zeae-maydis. ()]. Ma Yingying, Jia Jiao, Su Qianfu, Meng Lingmin, Gao Jie, Jin Qiming The physiological mechanism of corn against Cercospora zeae-maydis infection // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 3.-P. 340-346.-.-. .-Bibliogr.: p.345-346. 32678.
; ZEA MAYS; ; ; CERCOSPORA ZEAE-MAYDIS; ; ; ; ; ;

335. [ P5-1 - Sogatella furcifera . ()]. Cao Jinqiang, Wang Zhenzhen, Chen Hongyan, Mao Qianzhuo Knockdown of nonstructural protein P5-1 of Southern rice black-streaked dwarf virus prevents viral multiplication in vector insects // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 3.-P. 418-424.-.-. .-Bibliogr.: p.423-424. 32678.
; ORYZA SATIVA; ; ; ; ; SOGATELLA FURCIFERA; ; ;

336. [ (, -, -, - -) , Fusarium semitectum, . ()]. Aoyama K., Ishikuro E., Noriduki H., Ichinoe M. Formation Ratios of Zearalanone, Zearalenols, and Zearalanols versus Zearalenone during Incubation of Fusarium semitectum on Sorghum and Ratios in Naturally Contaminated Sorghum // Food Hygiene and Safety Science.-2015.-Vol.56,N 6.-P. 247-251.-.-Bibliogr.: p.251. 32654.
; SORGHUM BICOLOR; ; FUSARIUM PALLIDOROSEUM; ; ; ;

337. [ Didymella rabiei ( Ascochyta rabiei) . ()]. Stanoeva Y. Development of Didymella rabiei on Chickpea Plant Residues // . .-2015.-Vol.52,N 4.-P. 59-64.-.-. .-Bibliogr.: p.64. 25719.
; CICER ARIETINUM; ; ASCOCHYTA RABIEI; ; ;

338. [ 15%- (. Phytophthora parasitica var. nicotianae). ]. Dong Yu, Tian Hua, Feng Chao, Yuan Huizhu, Zhang Chengsheng Preparation of 15% metalaxyl sustained-release microcapsules and the control efficacy to tobacco black shank // Journal of Plant Protection.-2015.-Vol.42,N 3.-P. 396-403.-.-. .-Bibliogr.: p.402-403. 32678.
; NICOTIANA TABACUM; ; PHYTOPHTHORA NICOTIANAE; ; ; ; ; ; ;

339. [ -, ]. Reynard J.-S., Brodard J., Viret O. Distribution des maladies virales dans le vignoble de La Cote (VD) // Rev. suisse Vitic. Arboric. Hortic..-2015.-Vol.47,N 3.-P. 186-191.-.-. ., ., .-Bibliogr.: p.191. 30848.
; VITIS VINIFERA; ; ; ; ;

340. [ ]. Dyulgerski Yo., Yonchev Yo., Drumeva-Yoncheva M. Dissemination of Tobacco Mosaic Virus (TMV) in Virginia and Burley Tobaccos // . .-2015.-Vol.52,N 5.-P. 52-55.-.-. .-Bibliogr.: p.55. 25719.
; NICOTIANA TABACUM; ; ; ; ; ;

341. [ ]. Yonchev Yo., Dyulgerski Yo., Drumeva-Yoncheva M. Dissemination of Potyviruses in Virginia and Burley Tobaccos // . .-2015.-Vol.52,N 5.-P. 56-59.-.-. .-Bibliogr.: p.59. 25719.
; NICOTIANA TABACUM; ; POTYVIRUS; ; ; ;

342. [ ]. Citzel J., Kuhne S. Status Quo der Forschung zu Minimierung und Ersatz kupferhaltiger Pflanzenschutzmittel in Deutschland // Journal fur Kulturpflanzen.-2016.-Vol.68,N 5.-P. 125-129.-.-. .-Bibliogr.: p.129. 32635.
; ; ; ; ; ;        

1998-2016 ©