, ,
 , , ()   /      
 
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z    

- (melanocyte-stimulating hormone, melanotropin), ; , .


^: -